Beknopt verkiezingsprogramma 2022-2026

Welkom bij Lokaal Belangrijk! Een partij die staat voor het behoud van onze mooie dorpen en
buitengebieden, een vitale samenleving en een gezonde financiële positie. Wij zijn onafhankelijk,
los van alle landelijke politieke partijen. Hierdoor zijn wij een echte lokale partij, die Leusdenaren,
Achtervelders en Stoutenburgers vertegenwoordigt. Leusden, met zijn drie kernen, heeft een partij
als Lokaal Belangrijk hard nodig. Wij leggen u graag uit waarom, wat onze thema’s en doelen zijn,
en wat onze aanpak is.

Waarom? En waarom nu?

Wij zijn een nieuwe lokale partij. Een partij met leden en een verscheidenheid aan meningen. Wat
ons bindt, is de liefde voor onze gemeente en de ambitie om onze dorpen groen en mooi te houden,
zonder voorbij te gaan aan de uitdagingen die voor ons liggen.
Waarom hebben wij nu deze partij opgericht? Op dit moment ligt er een groot aantal thema’s op
tafel, die onze mooie gemeente behoorlijk zullen raken. Thema’s die een lokale visie en inbreng
vereisen, van een partij die zich daadwerkelijk bekommert om lokale belangen! Voorbeelden
hiervan zijn onder andere de Regionale Energie Strategie (RES) en de financiële positie van de
gemeente Leusden.

Onze doelen, onze aanpak

Lokaal Belangrijk is onafhankelijk van elke vorm van politieke of religieuze overtuiging. Wij houden
ons bezig met maatschappelijke, lokale thema’s. Lokaal Belangrijk beschouwt de lokale democratie
als de basis van de partij. Wij zijn niet links, wij zijn niet rechts: Wij zijn lokaal.

Lokaal Belangrijk wil:
• de grootste partij van de gemeente Leusden worden en zich als zodanig inzetten dat het voor
iedereen een plezier is om hier op te groeien, te wonen, te werken, te ondernemen en te
recreëren;
• alle Leusdenaren, Achtervelders en Stoutenburgers zo goed mogelijk vertegenwoordigen in
de gemeenteraad;
• no-nonsense politiek voeren op basis van volledige en juiste informatie-uitwisseling met de
inwoners;
• voorkomen dat de groene leefomgeving wordt opgeofferd aan industriële belangen en
beleggers;
• Leusden, Achterveld en Stoutenburg met trots kunnen doorgeven aan de volgende
generatie(s).

Wat wij belangrijk vinden: onze 9 thema’s

Op de pagina die via de links hieronder de bereiken zijn, vindt u een beknopte versie van de verschillende onderdelen uit het verkiezingsprogramma van Lokaal Belangrijk voor de periode 2022-2026.

  1. Groen en natuur
  2. Klimaat, duurzaamheid en energietransitie
  3. Sociale gemeente
  4. Veiligheid in de openbare ruimte
  5. Financiën
  6. Wonen en woningrealisatie
  7. Mobiliteit, openbaar vervoer en verkeersveiligheid
  8. Ondernemen en ondernemersklimaat
  9. Cultuur, sport en recreatie


Het volledige verkiezingsprogramma, vindt u via de onderstaande link.

Verkiezingsprogramma Lokaal Belangrijk 2022-2026

En nu? 

Wij hopen dat u zich herkent in onze standpunten en thema’s. Onze kandidaatsraadsleden willen zich de komende jaren gaan inzetten voor de lokale belangen van de Leusdenaren, Achtervelders en Stoutenburgers in de gemeentepolitiek.

Vragen? 

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens:  

Mail info@lokaalbelangrijk.nl  of bel 033 – 208 90 76