Financiën

Alle activiteiten, plannen en initiatieven kosten geld. Daarom heeft onze gemeente een gezonde
balans nodig tussen inkomsten en uitgaven. Om op de langere termijn faciliteiten te behouden,
moeten inkomsten en uitgaven structureel op elkaar afgestemd worden.

Lokaal Belangrijk wil de financiële huishouding van de gemeente Leusden langjarig op orde brengen
en houden. Dat willen wij onder meer doen door in te zetten op een verhoogde vergoeding vanuit
het Rijk voor het gemeentefonds en financiële ondersteuning voor gedecentraliseerde zorg. Wij
willen besparen op de kosten van huishoudelijke hulp, op basis van de WMO, voor mensen met
bovenmodale inkomens. Een ander speerpunt voor Lokaal Belangrijk is het heroverwegen en
saneren van de lopende begroting met betrekking tot de kosten van de versnelde uitvoering van de
Regionale Energiestrategie. Daarnaast willen wij zo min mogelijk kosten vooruitschuiven.