Waterschap

De Waterschappen beschermen Nederland tegen overstromingen door goed waterbeheer. Dit waterbeheer bestaat uit wateropslag in tijden van droogte en water afvoeren als het veel regent. Daarnaast zorgen de Waterschappen voor schoon water in sloten, rivieren, meren en beken, onder andere door afvalwater schoon te maken. Meer informatie kunt u vinden op https://www.waterschappen.nl/.

De gemeente Leusden behoort tot de Waterschap Vallei en Eem. De waterschapregio bestaat uit 37 gemeenten. In onze gemeente hebben we te maken met lokale en regionale vraagstukken. Wij willen daarom een inwoner uit de gemeente Leusden met expertise in het Waterschap, omdat die nauw bij de lokale watervraagstukken betrokken is en tegelijkertijd snel kan schakelen met experts uit andere gemeenten. Dit is mogelijk onder de noemer van de partij Lokaal Waterbeheer.

 

Lokaal Waterbeheer

Lokale partijen uit de waterschapregio hebben zich verenigd in Lokaal Waterbeheer. Deze partij doet mee aan de Waterschapsverkiezing. Lokaal Waterbeheer is een stichting, die onafhankelijk is. Zij wordt niet aangestuurd door landelijk georiënteerde politieke partijen. Lokale partijen voorkomen verdere politisering van de Waterschappen. De speerpunten en het programma zijn te vinden op hun website (Lokaal Waterbeheer - Homepage).

De kandidaten van Lokaal Waterbeheer zijn vertegenwoordigers van lokale, gemeentelijke partijen. Lokaal Waterbeheer heeft ons gevraagd om een kandidaat te leveren.

Lokaal Belangrijk ondersteunt het programma van Lokaal Waterbeheer. Wij hebben daarom een kandidaat geleverd voor de lijst van Lokaal Waterbeheer. Onze kandidaat is René van der Salm. Hij stelt zich hieronder even voor.

René van der Salm

e-mail: Rene.van.der.Salm@lokaalbelangrijk.nl
"Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik aan te geven dat ik mij verkiesbaar heb gesteld voor de eerst volgende waterschapsverkiezingen van Lokaal Waterbeheer, waarbij ik de gemeenten Leusden, Achterveld en Stoutenburg zal vertegenwoordigen.
Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om mij kort even voor te stellen. Ik ben René van der Salm en ben in 1960 in ’s Gravenhage geboren. Ik ben dit jaar in 40 jaar getrouwd met Judith en ben de trotse vader/opa van een zoon en dochter met partners en 5 kleinkinderen. Ik woon samen met Judith al meer dan 35 jaar in Leusden en meer dan 30 jaar nauw betrokken in het reilen en zeilen binnen de gemeente Leusden.
Ik heb diverse vrijwilligerswerkzaamheden gedaan voor o.a. de basisscholen/peuterspeelzalen, wijk Groenhouten, voetbalvereniging Roda 46 en als voorzitter/Algemeen leider van de Avondvierdaagse Leusden."