Ondernemen en ondernemersklimaat

Leusden is aantrekkelijk voor bedrijven door de centrale ligging in Nederland en de goede
aansluiting op het hoofdwegennet. Leusden moet het ondernemen stimuleren en bij het dorp
passende bedrijvigheid aantrekken. Wij willen het imago van Leusden als vestigingsplaats voor
bedrijven en de uitstraling die hier bij past, i.s.m. de ondernemers aanscherpen en goed op de
kaart zetten.
Leusden is als groene gemeente met een groot buitengebied ook zeer geschikt voor agrarische
ondernemingen.