Onafhankelijk

Lokaal betrokken

Dienstbaar

No-nonsense partij

Integer

Toekomstgericht

Omdat Lokaal Belangrijk is!

Ja, daar zijn we dan …. een lokale politieke partij in de gemeente Leusden! Van, voor en door bewoners van Leusden, Achterveld en Stoutenburg.

In de meeste Nederlandse gemeenten is er een lokale politieke partij actief, in de gemeente Leusden was dit nog niet het geval. Terwijl een lokale politieke partij juist zo belangrijk is. Op dit moment ligt er een groot aantal thema’s op tafel, die onze mooie gemeente behoorlijk zullen raken. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de Regionale Energie Strategie (RES) regio Amersfoort en de financiële positie van Leusden.

Lokaal Belangrijk; een partij die staat voor het behoud van ons mooie dorp, een vitale samenleving en een gezonde financiële positie. Wij zijn onafhankelijk, los van alle landelijke politieke partijen. Hierdoor zijn we een echte lokale partij, die Leusdenaren, Achtervelders en Stoutenburgers vertegenwoordigt.

We willen onze expertise uitbouwen en onze slagkracht vergroten. Dit kunnen we samen met u bereiken. Iedereen die achter onze kernwaarden en standpunten staat, is welkom.

Sluit je bij ons aan als Lokaal Belangrijk voor je is!

Kernwaarden van de partij

  • Onafhankelijk; wij hebben geen banden met de landelijke politiek
  • Lokaal betrokken; we blijven in contact met inwoners. Laagdrempelig, via allerlei kanalen en continu, niet alleen in verkiezingstijd
  • Dienstbaar; wij dienen de belangen van inwoners vanuit een lokaal en breed perspectief
  • No-nonsense; beslissingen dienen goed onderbouwd te zijn met betrouwbare, actuele informatie en feiten
  • Integer; wij geven duidelijke motivatie bij onze besluiten en zijn open over de consequenties
  • Toekomstgericht; beleid moet ook voor de lange termijn positieve resultaten opleveren, we kijken verder dan één ambtstermijn