Veiligheid in de openbare ruimte

Veiligheid is een van de basisbehoeften van de mens en dus van groot belang voor het welzijn van
onze inwoners. Sociale samenhang en het naar elkaar omzien verhoogt het veiligheidsgevoel van
mensen. Wij wonen in een veilige gemeente, maar deze is door haar centrale ligging wel
aantrekkelijk voor criminelen van buitenaf. Inzetten op preventie zorgt ervoor dat Leusden veilig
blijft en de kans op slachtofferschap verkleint.

Denk daarbij ook aan thema’s als het verbeteren van de veiligheid op duidelijk kwetsbare plaatsen
in de gemeente door betere verlichting en gebruik van slimme bewakingscamera’s. Verder, het
stimuleren en uitbreiden van WhatsApp groepen in de wijken, in samenwerking met politie en
gemeente. Een ander voorbeeld is de aanpak van ondermijning in de winkelcentra, deze moeten
leefbaar en aantrekkelijk blijven voor het winkelend publiek. Lokaal Belangrijk wil de zichtbare
wijkagent met een eigen opkomstlocatie in de gemeente Leusden herintroduceren.