Groen en natuur

De gemeente Leusden is een prachtige en groene gemeente waarin onze kernen omgeven zijn door
een groen en aantrekkelijk buitengebied. Wandelen, fietsen, recreëren en agrarisch ondernemen in
ons buitengebied is een meerwaarde die wij willen behouden én door willen geven aan de volgende
generaties.

Ook draagt een groene leefomgeving bij aan het welzijn van onze inwoners.
Daarom willen wij onder meer investeren in groen in bestaande en nieuwe woonwijken. Wij willen
voorkomen dat de groene leefomgeving wordt opgeofferd aan industriële belangen en/of
beleggers, bijvoorbeeld voor windturbines en industriële zonnevelden. Wij zien ‘groen’ heel breed. Zo willen wij duurzaam ondernemen aanmoedigen. Want: wie duurzaam onderneemt kijkt niet alleen naar de korte termijn maar ook naar de lange termijn.