Cultuur, sport en recreatie

Dit is een thema dat belangrijk is voor het welzijn van ons allemaal. Cultuur, sport en recreatie zijn
belangrijke elementen in de ontwikkeling van kinderen en ontspanning van alle inwoners in onze
gemeente. Leusden heeft diverse sportverenigingen waar de inwoners van de gemeente een ruime
keuze hebben in het beoefenen van hun favoriete sport. Ook heeft de gemeente cultuurfaciliteiten
die bijdragen aan de sociale samenhang van de inwoners. Lokaal Belangrijk wil dit graag zo houden!

Wij zetten daarom in op het behoud van bestaande cultuurfaciliteiten; het actualiseren van de
cultuurvisie en een structurele oplossing voor het behoud van de voorzieningen van de Korf. Ook
ondersteunen wij initiatiefnemers voor het organiseren van evenementen en stimuleren wij het
uitbouwen van het ‘Sport- en Beweegakkoord’.