Mobiliteit, openbaar vervoer en verkeersveiligheid

Hoe mensen zich willen verplaatsen, is aan hen zelf. Er is een rijk aanbod aan mogelijkheden, waaruit
iedereen kan kiezen. Voor de één zal dat het openbaar vervoer zijn, voor de ander de fiets en weer
een ander de auto. Voldoende en veilige voorzieningen zijn voor iedereen zijn noodzakelijk. Hierbij
moet ook de mobiliteit en daarmee de bewegingsvrijheid van mindervaliden worden geborgd.

Voor verbetering van mobiliteit, openbaar vervoer en verkeersveiligheid, zetten wij in op een
dekkend openbaar vervoersysteem. Bij de aanleg van nieuwe wegen en herinrichting van bestaande
wegen gaan wij voor het realiseren van fietspaden, gescheiden van de autorijbaan. Ook hebben wij
een serie concrete aanpassingen in Leusden op het oog. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren
van de fietsersveiligheid richting de Glind, het uitbreiden van de verlichting op het Jaagpad langs
het Valleikanaal, het aanpassen van de onduidelijke fiets- en voetgangerssituatie op de Biezenkamp.
Ook willen wij de zichtbaarheid van zebrapaden verbeteren bijvoorbeeld door het plaatsen van
lichtsignaalflitsers op de kruising Middenweg en fietspad Eempad.