Klimaat, duurzaamheid en energietransitie

De huidige Raadsbrede ambitie in Leusden om in 2040 op eigen grond energieneutraal te zijn, is
volgens ons onwenselijk en niet realistisch. Industrialisering van ons landelijke buitengebied met
windturbines en zonnepaneelvelden is voor ons niet bespreekbaar. Ook zijn wij van mening dat
inwoners niet gedwongen van het gas af moeten.

Wat wij wél willen? Wij willen zorgen voor een realistische en financieel haalbare
duurzaamheidsagenda, die aansluit bij de schaal en het karakter van onze letterlijk groene
gemeente. Een belangrijk thema daarbij is het besparen van energie: wij steunen initiatieven om
huizen te verduurzamen, mits dit op een geleidelijke en verantwoorde wijze gebeurt. Wij stimuleren
“zon-op-dak” bij woningen en bedrijfspanden, om deze vorm van groene energie opwekken in onze
gemeente te maximaliseren.

Verder: het realiseren van “zon-op-industrieterrein”, panelen boven parkeerplaatsen en
geïntegreerd in geluidswallen langs de A28. Het stimuleren van lokale opslag van opgewekte
elektriciteit en het verlenen van voorrang aan “zon-op-dak-en-gevel” van en door eigen burgers,
bedrijven en instellingen”.