Toelichting standpunten

De Regionale Energie Strategie
De gemeenteraad heeft de ambitie neergelegd om in 2040 energieneutraal te zijn. Het klinkt mooi, maar wat betekent dit eigenlijk? De huidige Gemeenteraad kan geen eenduidige antwoorden geven op basale vragen over de Regionale Energietransitie (RES) en blijft, ondanks alle nieuwe feiten en ontwikkelingen, vasthouden aan haar ambitie.

Eén ding is duidelijk; de plannen van de gemeente resulteren in een verloedering van ons buitengebied, leiden tot milieuschade en hebben effect op onze gezondheid. Weegt dit op tegen de CO2 reductie? Is het niet beter om bij te dragen aan de energietransitie door over te gaan op alternatieve mogelijkheden met dezelfde CO2 reductie, maar minder schade? Wij denken van wel!

Niettemin heeft de gemeenteraad op 1 juli 2021 unaniem ingestemd met de RES regio Amersfoort om 2½ keer zoveel energie op te wekken (0.5 Terra Wattuur) dan oorspronkelijk gepland. De nationale overheid heeft hier niet om gevraagd. Het minimum bod van 0,21 TWH was voldoende.

De grote vraag is of de inwoners van Leusden, Achterveld en Stoutenburg de industrialisatie van ons buitengebied wel willen. Wij denken dat er een alternatief is, waardoor windturbines en industriële zonnepaneelvelden in ons buitengebied niet nodig zijn. We roepen de zittende politieke partijen dan ook op om de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn met gebruik van zon- en windenergie te herzien.

De gemeentelijke financiële positie
De RES is een speerpunt voor Lokaal Belangrijk, maar daar houdt het niet bij op. Een ander belangrijk thema is de financiële positie van de gemeente Leusden, die jaar na jaar verslechtert. Wij waren een financieel gezonde gemeente. Echter, in de afgelopen 10 jaar zijn onze reserves zeer sterk geslonken.

Natuurlijk hoeven we niet de grootste reserves in vergelijking met andere gemeenten te hebben. We hebben ook maatschappelijke verantwoordelijkheden. In onzekere tijden moeten we wel voldoende reserve hebben om onvoorziene klappen te kunnen opvangen. Wij staan dan ook voor een gezonde financiële gemeentehuishouding. Gratis geld bestaat niet en geld dat er niet is kan niet uitgegeven worden.

Lokale vertegenwoordiging
Zijn de inwoners er voor de gemeenteraad óf is de gemeenteraad voor de inwoners? De huidige gemeentelijke, politieke partijen hebben allen een lijntje naar hun landelijke partijen. Zij zijn bezig om de landelijke visie naar een lokaal verhaal te vertalen. Dat is geen lokale vertegenwoordiging, maar vertegenwoordiging van de landelijke partijen! Lokale vertegenwoordigers horen niet een landelijke visie op de inwoners af te drukken. Gemeentebeleid moet van onder op komen vanuit de inwoners, wij dus! Een lokale partij is daarom belangrijk.

Lokaal Belangrijk wil graag haar verantwoordelijkheid nemen en is bereid om samen te werken met andere partijen. Samenwerking is echter geen doel op zich, maar een middel om doelen te realiseren. Maar, op wie moet je stemmen als je tegen de plaatsing van windturbines- en industriële zonnepaneelvelden bent? Lokaal Belangrijk zorgt ervoor dat er wat te kiezen valt!

We kunnen dat niet alleen. Als u een hart voor Leusden, Achterveld en Stoutenburg heeft, en onze uitgangspunten onderschrijft, dan hopen wij dat u zich bij ons aansluit. Niet alleen in het stemhokje. Wij zoeken mensen, die ons kunnen helpen om onze gemeente mooi te houden. Geen Haagse hazen, maar mensen uit Leusden, Achterveld en Stoutenburg die gewoon in het veld staan, zodat wij samen onze expertise en slagkracht kunnen uitbouwen. Neemt u alstublieft contact met ons op, zodat wij samen een verschil kunnen maken!