Sociale gemeente

Een goede sociale samenhang is essentieel voor een fijne en goed georganiseerde leefomgeving in
Leusden, Achterveld en Stoutenburg. De inrichting van de openbare ruimte, waaronder
winkelcentra, maakt hier onderdeel van uit.

Ook biedt de sociale gemeente, waar wij van Lokaal Belangrijk voor staan, hulp aan de mensen die
het nodig hebben. Een toekomstgerichte visie met een proactief beleid en inzet op preventie horen
daarbij. Bij dit alles hebben wij aandacht voor bijvoorbeeld het behoud van voorzieningen die
bijdragen aan de sociale samenhang. Denk aan het ondersteunen van wijkverenigingen, vrijwilligers
en preventieve voorzieningen. Wij hebben oog voor de lokaal sociale problematieken en hechten
veel belang aan goed contact met belangenorganisaties van ouderen. Belangrijke onderwerpen zijn
verder de integratie van wonen en zorg, de jeugdzorg, vrijwilligerswerk en preventie en bestrijding
van alcohol- en drugsgebruik en -misbruik.