Jan-Pieter Cleveringa (Voorzitter)

(Secretaris)

Toon Stapelbroek (Penningmeester)

Mijn naam is Toon Stapelbroek, een geboren en getogen Achtervelder. Ik heb vrijwel mijn hele leven in Achterveld gewoond. Ik ben gehuwd en heb een zoon met kleindochter en een dochter.

Het grootste deel van mijn leven ben ik actief geweest als directeur en later ook als eigenaar van firma’s in hekwerk en terreinbeveiliging. Daarnaast ben ik ook nog een aantal jaren mede-eigenaar en directeur van bedrijven in composieten en radarbeveiliging geweest. Een aantal jaar geleden ben ik met pensioen gegaan.

Ik ben zeer gehecht aan het dorpse karakter van Achterveld en wil dat graag behouden. Wel zie ik de noodzaak van een (beperkte) groei om de goede voorzieningen van winkels en maatschappelijke instellingen op peil te kunnen houden.

Daarnaast vind ik belangrijk dat op het gebied van klimaat en milieu, beleid met gezond verstand gevoerd wordt. Geen dure symboolpolitiek waarvan de kosten voor de burger zijn.

Mijn mening is dat lokale politiek beter in staat is de belangen van de burger te behartigen dan de landelijke politiek, die de band met de regio kwijt is. Sowieso ben ik de afgelopen jaren zwaar teleurgesteld in de landelijke politiek.

Lokaal Belangrijk is voor mij een partij die dit nastreeft. Aangezien ik nu meer tijd heb, heb ik besloten de functie van penningmeester in het bestuur te vervullen.

Ik hoop mij op deze wijze nuttig te maken voor de lokale politiek en mee te werken aan een prettige, leefbare gemeente.

Marijke van Eijden (Adviseur & Secretarieel ondersteunend)

Mijn naam is Marijke van Eijden. Ik heb samen met mijn man René een melkveebedrijf aan de rand van Leusden. Ik ben opgeleid als arts en ik heb met veel plezier 22 jaar in diverse verpleeghuizen gewerkt.

Vanaf 2014 tot en met maart 2022 ben ik raadslid geweest. Mijn visie op de samenleving en op welke manier we die vorm geven, heb ik in mijnraadsperiode door trachten te geven. Ieder besluit heb ik getoetst aan mijnideale samenleving: Een samenleving met autonomie voor mensen, in verbinding met elkaar en zorg voor elkaar, in een veilige en gezonde omgeving, waar we ons groene dorp en haar kwaliteiten koesteren.

Vanaf de zomer van 2021 heb ik mee helpen bouwen aan Lokaal Belangrijk, omdat ik me zorgen maakte of de stem van de samenleving door de gevestigde partijen wel gehoord werd. Deze zorgen golden op diverse dossiers, bijvoorbeeld bij de energietransitie maar ook in het stikstofdossier.

Mijn visie op de samenleving maar ook mijn inhoudelijke en procedurele kennis wil ik graag zoveel mogelijk inzetten voor Lokaal Belangrijk. Met veel plezier wil ik mij beschikbaar stellen voor een ondersteunende taak in het bestuur van Lokaal Belangrijk.

Gerald Horst (Communicatie & Campagne)

Ik ben Gerald Horst, getrouwd en vader van drie kinderen. In het dagelijks leven werk ik bij een groot adviesbureau. Ik geef al meer dan 20 jaar leiding aan een internationaal team van cybersecurityspecialisten met één belangrijk doel voor ogen: het veiliger maken van onze samenleving.

Geboren en getogen in Utrecht. Het is het altijd een droom geweest om in een buitengebied te wonen en de rust te ervaren die dat met zich meebrengt. Met veel genoegen zijn wij nu Leusdenaren en
genieten wij van alles wat dit mooie dorp te bieden heeft.

We leven echter in een stressvolle tijd waarin veel onzekerheid heerst en de kwaliteit van leven onder drukstaat. Ik vind het dan ook belangrijk dat het gemeentebestuur juist die kwaliteit van leven centraal moetstellen en een woon- en werkomgeving moet bieden die stabiel, groen en veilig is. Voor ons als inwoners nu, maar ook voor de volgende generatie.

Om die reden heb ik mij aangesloten bij Lokaal Belangrijk en wil ik mijn bijdrage aan de samenleving in een bestuurlijke functie binnen de partij leveren.